บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Administration : Internship (Admin)

ตำแหน่ง

Internship (Admin)

วันที่

28/09/2017

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายธุรการ (ADM) : สนับสนุนการทำงานฝ่ายธุรการ
**สถานที่ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย : อาคารสาทร สแควร์(BTS ช่องนนทรี) หรืออาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเข้าฝึกงาน
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• ใบรับรองการฝึกงาน
• เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 310 บาท

เอกสารการรับสมัคร
1. หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยตัวจริง 1 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษาประจำปีการศึกษาล่าสุด 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

18/04/2017

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
2. อายุ 23 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการเงิน การตลาด วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแคร์ ( BTS ช่องนนทรี)

Call Center 4 : Call Center Officer (ศูนย์ระยอง)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (ศูนย์ระยอง)

วันที่

25/10/2017

ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระ
2. ติดตามและให้คำแนะนำการชำระเงินแก่ลูกค้า
3. ค้นหาข้อมูลของลูกค้า
4. ดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น การยกเลิกค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสาร ดำเนินการเรื่องขอปิดบัญชี เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. วุฒิปวส. หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะในการเจรจากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
3. ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
4. ไม่ปฏิบัติผิดกฎการสนทนา
5. อายุไม่เกิน 30 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ Call Center Rayong
เฉลี่ยรายได้รวม 15,000 บาท+Incentive+OT

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ระยอง : ตรงข้ามโลตัสระยอง ข้างโรงรับจำนำและAIA (โทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูได้เลยค่ะ โทรศัพย์จะติดไว้ข้างหน้า กดหมายเลข 1 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ และแจ้งว่ามาสมัครงานนะคะ)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

15/12/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : สระบุรี, บิ๊กซี มุกดาหาร, บิ๊กซีกำแพงเพชร, ศรีราชา
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
4. ทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. รักในงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีบุคลิกภาพที่ดี
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่

**สระบุรี : ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 1 ติดกับ Se-Ed Book
**มุกดาหาร : บิ๊กซีมุกดาหาร ชั้น 1 โซนมือถือ
**กำแพงเพชร : บิ๊กซีกำแพงเพชร ชั้น 2 ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์
**ศรีราชา : ศูนย์การค้าตึกคอมศรีราชา ชั้น G ติดกับ เคเอฟซี

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

01/12/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เขตพื้นที่ ขอนแก่น
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุกได้ดี เช่น การออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้าหรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ Umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด
สมัครด้วยตนเอง
**สาขาขอนแก่น เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 3 โซนธนาคาร

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

01/12/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซีบางพลี, บิ๊กซีมหาชัย, บิ๊กซีศรีสะเกษ บิ๊กซีลพบุรี
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
3. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
สมัครด้ยวตนเอง : **บิ๊กซีบางพลี สมัครที่สำนักงานใหญ่
**บิ๊กซีมหาชัย : ชั้น1 โซนธนาคาร
**บิ๊กซีศรีสะเกษ : ประตูทางเข้าที่ 2 ชั้น G ด้านโรงหนัง
**บิ๊กซีลพบุรี : ชั้น 2 โซนธนาคาร ติดทางลงบันไดเลื่อน

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

07/12/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : หาดใหญ่, โคราช
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุก ออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้า หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว
สมัครได้ที่
**สาขาหาดใหญ่ : สาขา Umay+ ตรงข้ามโรงแรม JB หรรษา
**สาขาโคราช : อาคารราชสีมาอเวนิว ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง (ตรงข้าม บขส.ใหม่) โทร.044-342222

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

CP&C : Assistant Internal Control Manager

ตำแหน่ง

Assistant Internal Control Manager

วันที่

29/11/2017

ความรับผิดชอบ

1. วางแผนและควบคุมงานด้านการควบคุมภายใน ตรวจทานนโยบาย กฎ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท
2. จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท (แบบประเมินตามแนวคิดของ COSO)
3. วางแผนการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้พนักงานในองค์กร
4. ควบคุมการบริหารงานอื่นๆ ภายในทีม เช่น การรายงานเหตุไม่ปกติ , การสอบทานอำนาจการอนุมัติ เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 27-32 ปี
3. มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

** สามารถปฏิบัติงานได้ที่ อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

CP&C : Company Secretary & Coordination Officer

ตำแหน่ง

Company Secretary & Coordination Officer

วันที่

23/11/2017

ความรับผิดชอบ

1. To coordinate with all departments in order to gather the organizational information and management assignments.
2. To support integrated communication, to enable the most effective two-way communication within the organization.
3. To handle inquiries from internal parties (High Level).
4. To support and company secretary tasks.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in business administration, Communication Arts or related fields.
2. Age 22-24 years old.
3. Experience 0-1 year of secretary, administration.
4. Analysis and Communication skills.
5. Proven experience as office coordinator or in a similar role.
6. Excellent communication and interpersonal skills.
7. Ability of prioritization and multi-task handling, reliability, patience and continuous improvement.
8. Good English skills.
9. Working place at Sathorn square.

CP&C : Internal Control Officer

ตำแหน่ง

Internal Control Officer

วันที่

24/10/2017

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการให้การสนับสนุนในการจัดการการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายในองค์กร
2. ดูแลความปลอดภัยข้อมูลของบริษัท
3. รายงานเหตุผิดปกติและการควบคุมกฎระเบียบภายในองค์กร
4. ดูแลระบบควบคุมเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท ฯ เพื่อจะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ถือหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงินเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปี, ประสบการณ์ 0-1 ปี
3. มีความรู้ของธุรกิจและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน
5. มีความสามารถในการตรวจสอบเนื้อหาของเอกสาร
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทรสแคร์ BTS ช่องนนทรี

CP&C : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

28/09/2017

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร (CPC) : ดำเนินการงานสนับสนุนการทำงานขององค์กร
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเข้าฝึกงาน
2. เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ไม่จำกัดสาขาวิชา
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• ใบรับรองการฝึกงาน
• เบี้ยเลี้ยงฝึกงานวันละ 310 บาท

เอกสารการรับสมัคร
1. หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยตัวจริง 1 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษาประจำปีการศึกษาล่าสุด 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 รูป

CP&C : Risk Management Officer

ตำแหน่ง

Risk Management Officer

วันที่

04/10/2017

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการสนับสนุนในการจัดการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกับดูแลกิจการที่ดี
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง.
3. สนับสนุนรายงานที่เกี่ยวข้องของการบริหารความเสี่ยง / การทำงานตามที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง GPA 2.50 ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ GPA 2.30 ขึ้นไป)
2. อายุ 22-27 ปี
3. มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ ,สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS- office , Internet)
3. มีทักษะด้านการประสานงาน
4. มีทักษะการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Internal Audit : Internal Audit

ตำแหน่ง

Internal Audit

วันที่

13/12/2017

ความรับผิดชอบ

1. Planning and auditing the operational and compliance of the Consumer Loan branch (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) and the back office to make assurance and reducing the business risk of company.
2. Perform audit as project assignment to perform the audit process smoothly and can give counsel to the Internal Auditor in team and can solve the problem which may be occur.
3. Produce audit report within time line and provide information to management.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
2. Experience in audit field or business knowledge 1 year.
3. Good English skill.
4. Analytical thinking and problem solving skill.
Able to work in Sathorn square.

ITIP : Business Relationship Manager

ตำแหน่ง

Business Relationship Manager

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Works with internal and/or external stakeholders as a thought leader to align technology solutions with business strategies.
• Demonstrates an in-depth knowledge of IS&T and the service catalog, and assigned departments/business areas to identify and communicate how IS&T solutions can support the achievement of short- and long-term business goals.
• Manage and Control business project be finished on time.
• Communicates with Institute business leaders and project managers.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 2 Years up in IT Development skills.
• Experience 1-3 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation.
• Knowledge SDLC process.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Continuous Service Improvement Manager (CSI)

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement Manager (CSI)

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
• Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.
• Provide input on internal processes to assist with service improvement initiatives.
• Assure all IT processes are complied and aligned to standard.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 3-5 Years in IT service management.
• Knowledge Project management and Implementation, Understanding ITIL process, In depth and wide IT process skill.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Enterprise Innovation & Architect Engineer

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Engineer

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
• Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
• Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Understanding of computer systems, applications and operating systems.
• Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
• Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
• Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
• Experience 3-5 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITS : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

ITS : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

ITS : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

20/09/2017

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

ITS : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

ITS : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Plan, Perform, Control, Review and provide report for day end and month end processing to ensure business will open in the morning.
2. Perform backup process both before version and after version ( Day end and month end processing ).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipments and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Business Computer, IT.
2. Experience 0-3 Years in System operator: AS/400 is an advantage.
3. Excellent knowledge Backup and system recovery process.
4. High responsibility, Self motivation, Good interpersonal.
5. Able to work in Huai Khwang.

Operation Center : Key data officer

ตำแหน่ง

Key data officer

วันที่

07/12/2017

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Personnel Management : Recruitment Officer

ตำแหน่ง

Recruitment Officer

วันที่

15/12/2017

ความรับผิดชอบ

1. สรรหา/รวบรวมข้อมูล/พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอใบสมัครให้หัวหน้างานจากทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์
2. ดำเนินการคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้นและนำเสนอนัดหมายสัมภาษณ์ต่อหัวหน้าสายงาน (Line Manager)
3. ตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร ผลการทดสอบต่างๆ ตามเงื่อนไข และจัดสถานที่การสอบ-สัมภาษณ์งาน
4. ประสานงาน แจ้งผลตามขั้นตอน เพื่อการสื่อสารด้านการสมัครงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
2. อายุ 25-30 ปี
3. มีประสบการณ์งานด้านสรรหาบุคลากรอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
5. เคยผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ โซนพลาซ่าชั้น 3 บันไดเลื่อน (MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3)


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว