บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Administration : Equipment Maintenance Officer

ตำแหน่ง

Equipment Maintenance Officer

วันที่

24/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงสาขาทั่วประเทศตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
2. ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานและซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้างาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาสาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบแอร์ อุปกรณ์สำนักงานและการจัดการอาคารสถานที่
5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
6. มีทักษะและความรู้ทางด้าน Microsoft Office
7. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

Business Planning : Sales Planning 2 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 2 Officer

วันที่

09/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. วางแผนกิจกรรมการตลาดโดยมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มีคุณภาพให้กับบริษัท
2. วางแผนการเพิ่มยอดหนี้คงค้างจากลูกค้าใหม่ ด้วยการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้า
3. จัดทำแผนในการประชาสัมพันธ์ลูกค้าให้ตรงกับพฤติกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
4. มุ้งเน้นการสร้างเครื่องมือและระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ เช่น พัฒนารูปแบบการสมัครและการดำเนินการทางออนไลน์
5. พัฒนาศักยภาพในทีมเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายธุรกิจ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจและการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีประสบการณ์ด้านการเงินและการตลาดหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Call Center 4 : Call Center Officer (Korat)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (Korat)

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระ
2. ติดตามและให้คำแนะนำการชำระเงินแก่ลูกค้า
3. ค้นหาข้อมูลของลูกค้า
4. ดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น การยกเลิกค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสาร ดำเนินการเรื่องขอปิดบัญชี เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ Call Center Korat
เฉลี่ยรายได้รวม 15,000 บาท+Incentive+OT

คุณสมบัติ

1. วุฒิปวส. หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะในการเจรจากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
3. ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
4. ไม่ปฏิบัติผิดกฎการสนทนา
5. อายุไม่เกิน 30 ปี

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ Umay+ โคราช ตรงถนนจอมพลแยกไนท์บาซาร์ตรงข้ามกับร้านขายที่นอน TOTO (ประตูด้านหน้าจะปิดไว้ เมื่อถึงแล้วให้ขึ้นไปข้างบนเพื่อโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ กดหมายเลข 1 หรือ 3 แจ้งว่ามาสมัครงานได้เลยค่ะ)

Call Center 4 : Call Center Officer (Rayong)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (Rayong)

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระ
2. ติดตามและให้คำแนะนำการชำระเงินแก่ลูกค้า
3. ค้นหาข้อมูลของลูกค้า
4. ดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น การยกเลิกค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสาร ดำเนินการเรื่องขอปิดบัญชี เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. วุฒิปวส. หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะในการเจรจากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
3. ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
4. ไม่ปฏิบัติผิดกฎการสนทนา
5. อายุไม่เกิน 30 ปี

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ Umay+ ระยอง ตรงข้ามโลตัสระยอง ข้างโรงรับจำนำ AIA (ประตูด้านหน้าจะปิดไว้ เมื่อถึงแล้วให้โทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่ กดหมายเลข 1 หรือ 3 แจ้งว่ามาสมัครงานได้เลยค่ะ)

Compliance Office : Assistant Compliance Anti-Money Laundering Manager

ตำแหน่ง

Assistant Compliance Anti-Money Laundering Manager

วันที่

09/04/2018

ความรับผิดชอบ

1. Provide the assessment of money laundering risk for the launch new product, new services channel and new technology.
2. Set up and improve the internal control process of business to comply with AML/CFT law requirement.
3. Give advisory on AML/CFT laws, standards and guidelines to main business units including relevant departments.
4. Report the customer Transaction to AMLO within timeline.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree Laws, Business Administration or related field.
2. Age 26-30 years.
3. Experience 3 Years up in the field of Compliance or AML/CFT Laws for Institution financial.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial business operations.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Compliance Office : Compliance Monitoring Officer

ตำแหน่ง

Compliance Monitoring Officer

วันที่

19/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. Monitor business units to ensure that they understand and comply with rules and regulations governing the company.
2. Observe and visit business units to improve non-compliance monitoring system.
3. Support business industry regulator/agency on their requirement, audit and non-compliance issues.
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree in Laws, Accounting, Business Administration or related field.
2. Age not over 25 years old.
3. Minimum 0-2 years of experience in the field of Compliance, legal functions, Internal Audit or Internal Control.
4. Have basic knowledge on generic laws.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.
6. Good command of written English.
7. Thai nationality only.

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : ฉะเชิงเทรา, ศรีราชา, พัทยา, ระยอง, สระบุรี, สกลนคร, มุกดาหาร, อ้อมใหญ่, เดอะมอลล์บางแค, วงศ์สว่าง, ราชดำริ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
4. ทำงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่
*สาขาฉะเชิงเทรา : บิ๊กซีฉะเชิงเทรา ชั้น 1

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. รักในงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีบุคลิกภาพที่ดี
สมัครงานด้วยตนเองได้ที่
*ฉะเชิงเทรา : บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2
*ศรีราชา : ตึกคอมศรีราชา ชั้น G
*พัทยา : บิ๊กซี พัทยาชั้น 1
*ระยอง : ข้างโลตัสระยอง
*สระบุรี : ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 1
*สกลนคร : ติดธนาคารกรุงไทย สาขาใหญ่
*สาขามุกดาหาร : บิ๊กซีมุกดาหาร ชั้น 1
*สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่, เดอะมอลล์บางแค, วงศ์สว่าง, ราชดำริ: สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : อุบลราชธานี, สีลม, เซ็นเตอร์พ้อยท์ บางใหญ่
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุกได้ดี เช่น การออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้าหรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ Umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด
สมัครด้วยตนเอง
*อุบล : ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สมัครด้วยตนเอง
*สีลม, เซ็นเตอร์พ้อยท์ บางใหญ่ : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : ราชบุรี, มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
3. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
สมัครด้วยตนเอง
**สาขาราชบุรี : โรบินสันราชบุรี ชั้น 1F โซนธนาคาร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สมัครด้วยตนเอง
**มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

ประจำสาขา เดอะมอลล์รามคำแหง, ซีคอนสแควร์, แจ้งวัฒนะ
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุก ออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้า หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป)
2. อายุไม่เกิน 30 ปี มีสัญชาติไทย
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน
*เดอะมอลล์รามคำแหง, ซีคอน, แจ้งวัฒนะ : สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

CP&C : Assistant Internal Control Manager

ตำแหน่ง

Assistant Internal Control Manager

วันที่

29/11/2017

ความรับผิดชอบ

1. วางแผนและควบคุมงานด้านการควบคุมภายใน ตรวจทานนโยบาย กฎ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท
2. จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท (แบบประเมินตามแนวคิดของ COSO)
3. วางแผนการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในให้พนักงานในองค์กร
4. ควบคุมการบริหารงานอื่นๆ ภายในทีม เช่น การรายงานเหตุไม่ปกติ , การสอบทานอำนาจการอนุมัติ เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 27-32 ปี
3. มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

** สามารถปฏิบัติงานได้ที่ อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

CP&C : Assistant Public Relations Manager

ตำแหน่ง

Assistant Public Relations Manager

วันที่

20/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. To develop PR networking.
2. To publish a good image of the organization to the public.
3. To present information on the basis of the success in the organization.
4. To support Management concerns, strengthen pride and understanding of employees within the organization.
5. To develop patterns and PR instruments.
6. To support other relevant departments for the purpose of the flexibility of PR.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / Communication Arts or Marketing or Business Administration of related fields.
2. Age 28-32 years.
3. Experience 1-2 years in Public Relations, Marketing, and Advertisement.
4. Positive attitude and enthusiastic.
5. Public Relation and Communication skill.
6. Good English skills, Computer literacy (MS. Office, etc.)
7. Good inter-personal, Self motivation, Team work, Time management.
8. Thai nationality only.

**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

CP&C : Company Secretary & Coordination Officer

ตำแหน่ง

Company Secretary & Coordination Officer

วันที่

23/11/2017

ความรับผิดชอบ

1. To coordinate with all departments in order to gather the organizational information and management assignments.
2. To support integrated communication, to enable the most effective two-way communication within the organization.
3. To handle inquiries from internal parties (High Level).
4. To support and company secretary tasks.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in business administration, Communication Arts or related fields.
2. Age 22-24 years old.
3. Experience 0-1 year of secretary, administration.
4. Analysis and Communication skills.
5. Proven experience as office coordinator or in a similar role.
6. Excellent communication and interpersonal skills.
7. Ability of prioritization and multi-task handling, reliability, patience and continuous improvement.
8. Good English skills.
9. Working place at Sathorn square.

CP&C : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประสานงานองค์กร
1) สนับสนุนการทางานออกแบบกราฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆภายใน (Graphic Design) <<มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ illustrator>>

2) สนับสนุนการทำงานส่วนงานสื่อสารองค์กร เช่น คิด / เขียน Content ข่าว กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ทั้งภายนอกและภายในองค์กร (Digital Communication)

** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
- ใบรับรองการฝึกงาน

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุ 20 ปีขึ้นไป
4. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
6. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ช่องทางการสมัคร
• ยื่นประวัติด้วยตนเอง ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th

Credit Management : Call Center Officer New Staff

ตำแหน่ง

Call Center Officer New Staff

วันที่

26/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระ
2. ติดตามและให้คำแนะนำการชำระเงินแก่ลูกค้า
3. ค้นหาข้อมูลของลูกค้า
4. ดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น การยกเลิกค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสาร ดำเนินการเรื่องขอปิดบัญชี เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. วุฒิ ปวส. หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้
3. มีทักษะในการเจรจา
4. ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
5. ไม่ปฏิบัติผิดกฎการสนทนา
6. อายุไม่เกิน 28 ปี
7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

เฉลี่ยรายได้รวม 15,000 บาท+Incentive+OT
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารสัมภาษณ์ทันที ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 3
ทางบันไดเลื่อน (MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3)

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

09/02/2018

ความรับผิดชอบ

ดำเนินการให้คำแนะนำทางด้านการสมัครสินเชื่อกับลูกค้าและบริการลูกค้าด้านข้อมูลสินเชื่อและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทางโทรศัพท์
เงื่อนไขเวลาการทำงาน ปฏิบัติงานในลักษณะหมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
การทำงานแบ่งเป็นช่วงเวลา 4 กะ (โดยการจัดตารางานจากทางหัวหน้างาน)
1. เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. เวลา 09.00 - 18.00 น.
3. เวลา 10.00 - 19.00 น.
4. เวลา 12.00 - 21.00 น.

คุณสมบัติ

1.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2.ชายและหญิง อายุ 23-30 ปี
3.ประสบการณ์ทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) 0-1 ปี
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5.รักงานบริการ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง สามารถสื่อสารได้ดี
6.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี สามารถทำงานเป็นกะ ตั้งแต่เวลา 8.00 -21.00 น. (ทำงาน 8 ชั่วโมง : วัน)
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3)

Customer Service : Outbound Officer

ตำแหน่ง

Outbound Officer

วันที่

27/03/2018

ความรับผิดชอบ

ดำเนินการโทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อสอบถาม, ชี้แจงลูกค้าในเรื่องที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Email, Website, FAX, Letter, Walk-in รวมทั้งการสมัครสินเชื่อ ฯลฯ รวมถึงการโทรติดต่อลูกค้ากรณีจดหมายลูกค้าตีคืน,เสนอขายกิจกรรม (Campaign) และติดต่อลูกค้ากรณีที่ได้รับเรื่องประสานงานจากหน่วยงานอื่น

เงื่อนไขเวลาทำงาน : การทำงานแบ่งเป็น 2 กะ คือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ) หยุดเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

Internal Audit : Internal Audit

ตำแหน่ง

Internal Audit

วันที่

20/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. Planning and auditing the operational and compliance of the Consumer Loan branch (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) and the back office to make assurance and reducing the business risk of company.
2. Perform audit as project assignment to perform the audit process smoothly and can give counsel to the Internal Auditor in team and can solve the problem which may be occur.
3. Produce audit report within time line and provide information to management.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
2. Experience in audit field or business knowledge 1-2 year.
3. Good English skill.
4. Analytical thinking and problem solving skill.
Able to work in Sathorn square.

ITAS : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

16/02/2018

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Business Relationship Manager

ตำแหน่ง

Business Relationship Manager

วันที่

16/02/2018

ความรับผิดชอบ

1. Works with internal and/or external stakeholders as a thought leader to align technology solutions with business strategies.
2. Demonstrates an in-depth knowledge of IS&T and the service catalog, and communicate how IS&T solutions can support the achievement of short- and long-term business goals.
3. Manage and Control business project be finished on time
4. Leads stakeholder (internal and, when appropriate, external) business planning and strategy meetings.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30 -38 years.
3. Experience 1-3 Years in SW development
4. Experience 1-3 Years in Project management.
5. Knowledge Project management and Implementation.
6. Knowledge SDLC process.
7. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Continuous Service Improvement - Section Head

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement - Section Head

วันที่

13/02/2018

ความรับผิดชอบ

1. Define, design, and implement a Service Performance Management Framework to enable the consistent measurement of team and service effectiveness.
2. Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
3. Monitor practices and processes to guide the implementation of compliance and improvement strategies improvement.
4. Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5-10 Years in IT service management.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Understanding ITIL process Knowledge.
6. Database configuration and administration skill.
7. Knowledge in IT Security standard and compliance policy
8. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Enterprise Innovation & Architect Engineer

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Engineer

วันที่

02/10/2017

ความรับผิดชอบ

• Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
• Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
• Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Understanding of computer systems, applications and operating systems.
• Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITIP : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

08/02/2018

ความรับผิดชอบ

• Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
• Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
• Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

• Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
• Age 30-40 years.
• Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
• Experience 3-5 Years in Project management.
• Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
• Good command in English.
• Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

ITS : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

ITS : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

ITS : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

20/09/2017

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

ITS : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

19/07/2017

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

Legal Office : Senior Lawyer

ตำแหน่ง

Senior Lawyer

วันที่

28/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
2. ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
3. ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
4. ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดเอกสาร ในฐานะทนายของบริษัท และดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล
5. ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ ร่างฎีกาและคำแก้ฎีกา จากฝ่ายที่ร้องขอ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตว่าความ
5. มีประสบการณ์ร่างและตรวจสอบสัญญา
6. มีความรู้ด้านกฎหมายบริษัทมหาชน
7. สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
8. สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
9. สามารถว่าความในชั้นศาลได้
** มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ BTS ช่องนนทรี

Operation Center : Card Approved Officer

ตำแหน่ง

Card Approved Officer

วันที่

27/03/2018

ความรับผิดชอบ

ประจำศูนย์ : กรุงเทพฯ
ลักษณะงาน
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ และตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่ , ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล , ยกเลิกบัตรของสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 (มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ย 2.30)
2. มีประสบการณ์ ในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อายุ 22-30 ปี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์, ทักษะด้านการสื่อสาร และการบริการที่ดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
**สมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่

**วิธีการสมัคร
ศูนย์กรุงเทพฯ : สมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่

Personnel Management : Information Management Officer

ตำแหน่ง

Information Management Officer

วันที่

14/03/2018

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ และ บันทึกข้อมูลสำหรับพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ
2. จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานและเอกสารอื่นๆ ของพนักงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเพื่อใช้งานต่อไป
3. แจกจ่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทให้กับพนักงาน
4. จัดทำแบบประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่ในระยะการทดลองงาน
5. จัดทำรายงานและสนับสนุนการให้ข้อมูลต่างๆ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำปรึกษาด้านงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
3. ประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 0-1 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบ ,มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความอดทนสูง, ตรงต่อเวลาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีทักษะ MS.Office : Wordเบื้องต้น เช่น Excel ใช้สูตรคำนวณ เบื้องต้นได้ ทำกราฟได้ ทำตารางได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์
**สมัครด้วยตนเอง : อาคารเมืองไทย ภัทร คอมเพล็กซ์

Personnel Management : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

04/04/2018

ความรับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล : สนับสนุนการทำงานฝ่ายบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาบุคคลากร(Recruitment) ส่วนงานพัฒนาบุคลากร(Training)
**สำหรับสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง]

**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

**สถานที่ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย : อาคารสาทร สแควร์(BTS ช่องนนทรี) หรืออาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
• ใบรับรองการฝึกงาน

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
5. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

ช่องทางการสมัคร
• นักศึกษายื่นประวัติด้วยตนเอง ที่ห้องรับสมัครงาน ณ อาคารเมืองไทย-ภัทร (โซนพลาซ่า) ชั้น 3
• นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัว (Resume) มาที่ E-mail : Jobs@easybuy.co.th ระบุเรื่อง >> ขอเข้ารับการฝึกงานกับอีซี่บาย <<


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว