บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Administration : Internal Process Control officer

ตำแหน่ง

Internal Process Control officer

วันที่

12/04/2017

ความรับผิดชอบ

1. กำหนดการควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในงาน ณ ปัจจุบัน
3. ทบทวนความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัท (Compliance) ให้กับพนักงานภายในฝ่ายธุรการ
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ/เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายธุรการ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการ, บริหารธุรการ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 24 – 29 ปี
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านบริหารงานสำนักงานหรืองานธุรการ
3. มีทักษะในการสื่อสารทั้งอ่าน พูด เขียน ระดับดี
4. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้ดี
5. มีทักษะในการประสานงานที่ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Operation Planning Officer

ตำแหน่ง

Operation Planning Officer

วันที่

18/04/2017

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน, คู่ค้าทางธุรกิจ ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาระบบงาน ให้สามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนางาน และโครงการ รายงานผล, ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ของแต่ละโครงการเพื่อดำเนินการภายในกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์การดำเนินธุรกิจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงการประเมินผลของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการปรับปรุงการดำเนินงานภายในของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ
2. อายุ 23 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ทางด้านการเงิน การตลาด วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาสินเชื่อ พัฒนาธุรกิจ
4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรเจค ระบบการทำงาน พัฒนาขั้นตอนการทำงาน
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแคร์ ( BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Sales Planning 2 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 2 Officer

วันที่

09/11/2016

ความรับผิดชอบ

1. Preliminary data analysis base on the internal data, market information and competitor information to improve the business project.
2. Coordinate and control project implementation plan, online media advertising to be effective.

คุณสมบัติ

1. Bachelor or Master Degree in Business Administration, Finance, Marketing, Economics or Related field.
2. Age 21-35 years old.
3. Basic knowledge of Finance, especially in marketing & sale, online.
4. Basic knowledge online marketing, Social media advertise, Programmatic advertise.
5. Good English skills (both verbal and written), Computer literacy (MS. office, etc.).
6. Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi).

Call Center 4 : Call Center Officer (ศูนย์ระยอง)

ตำแหน่ง

Call Center Officer (ศูนย์ระยอง)

วันที่

19/01/2017

ความรับผิดชอบ

1. ติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระ
2. ติดตามและให้คำแนะนำการชำระเงินแก่ลูกค้า
3. ค้นหาข้อมูลของลูกค้า
4. ดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น การยกเลิกค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสาร ดำเนินการเรื่องขอปิดบัญชี เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. วุฒิปวส. หรือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะในการเจรจากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
3. ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
4. ไม่ปฏิบัติผิดกฎการสนทนา
5. อายุไม่เกิน 30 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ Call Center Rayong
เฉลี่ยรายได้รวม 15,000 บาท+Incentive+OT
สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ระยอง : ตรงข้ามโลตัสระยอง ข้างโรงรับจำนำและAIA (โทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูได้เลยค่ะ โทรศัพย์จะติดไว้ข้างหน้า กดหมายเลข 1 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ และแจ้งว่ามาสมัครงานนะคะ)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

21/06/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เดอะมอลล์ท่าพระ, ปราจีนบุรี
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
3. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 สำหรับนักศึกษาจบใหม่ (ผู้มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป)
2. ประสบการณ์ทำงานสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-1ขึ้นไป
3. รักในงานบริการ
4. มีการสื่อสารที่ดี
5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6. มีบุคลิกภาพที่ดี
7. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

**สาขากรุงเทพฯและปริมณฑลสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่นะคะ
**สาขาต่างจังหวัดสามารถเข้าไปสมัครงานด้วยตนเองที่สาขาได้เลยค่ะ

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

12/06/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : สีลม

1. สรรหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุกได้ดี เช่น การออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้าหรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ จะจัดตามตารางกิจกรรมที่หัวหน้างานติดต่อเช่าพื้นที่ (ชั่วคราว)
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว, ทิชชู่ เป็นต้น

**สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่สาขาต่างจังหวัดได้เลยค่ะ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
3. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

21/06/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : บิ๊กซี มหาชัย, ราชบุรี, เพชรบุรี, ลพบุรี
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการ
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน
3. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอกสาขา
4. ให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- นักศึกษาจบใหม่ 2.50 ขึ้นไป (มีการฝึกอบรมให้ก่อนการทำงานจริง 1 สัปดาห์)
- ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกรดไม่ต่ำกว่า 2.30
2. อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการบริการและสามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
4. สามารถโยกย้ายสาขาในเขตพื้นที่ใกล้บ้านได้
5. มีบุคลิกภาพที่ดี, รักในงานบริการ, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

**สาขากรุงเทพฯและปริมณฑลสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่นะคะ
**สาขาต่างจังหวัดสามารถสมัครงานด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะ

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Sales Team Officer

วันที่

12/06/2017

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : ซีคอนแสควร์, เดอะมอลล์รามคำแหง
ลักษณะงาน
1. สรรหาลูกค้าใหม่ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. สามารถทำการขายเชิงรุก ออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้า หรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ จะจัดตามตารางกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว, ทิชชู่ เป็นต้น

สาขารามคำแหง : สมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. เน้นบุคลิกภาพของผู้สมัครเป็นสำคัญ ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
3. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
4. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการระดับสูงได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
6. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Corporate Planning & Coordination : Assistant Internal Control Manager

ตำแหน่ง

Assistant Internal Control Manager

วันที่

10/01/2017

ความรับผิดชอบ

-To assist superior to manage and monitor the internal control system of the company, including to promote, support and provide consulting service to all departments to have knowledge and understanding in internal control
-To assist superior to manage, follow up and monitor the internal regulations of the company, which responsible departments have to establish and always up to date those internal regulations in order to provide regarding good internal control.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 27-32 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Internal Control or Internal Audit or Risk Management.
4. knowledge of the industry and of operations pertaining.
5. Good command in English.
6. Knowledge of Corporate Governance Principles, Internal Control, Risk Management and compliance.

**Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi).

Corporate Planning & Coordination : Internal Control Officer

ตำแหน่ง

Internal Control Officer

วันที่

03/03/2017

ความรับผิดชอบ

1. Perform to support the superior to manage follow up and monitor the corporate internal control.
2. Follow up and monitor the data security of the company, the irregular case report preparation.
3. Control of internal regulations including the document control system to comply with relevant regulations and the company policies in order to create trust.
4. Confidence amongst its shareholders, other stakeholders and all relevant parties that the company has good corporate governance.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Minimum of 1 year of experience in the field within a reputed organization/s with multiple business units.
3. Solid background and knowledge of the industry and of operations pertaining.
4. Knowledge of Corporate Governance Principles, Internal Control, Risk Management and compliance.
5. Be able to review document content.
6. Good command in English.
Able to work in Sathorn square

Customer Service : Outbound Officer

ตำแหน่ง

Outbound Officer

วันที่

16/05/2017

ความรับผิดชอบ

ดำเนินการโทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อสอบถาม, ชี้แจงลูกค้าในเรื่องที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Email, Website, FAX, Letter, Walk-in รวมทั้งการสมัครสินเชื่อ ฯลฯ รวมถึงการโทรติดต่อลูกค้ากรณีจดหมายลูกค้าตีคืน,เสนอขายกิจกรรม (Campaign) และติดต่อลูกค้ากรณีที่ได้รับเรื่องประสานงานจากหน่วยงานอื่น

เงื่อนไขเวลาทำงาน : การทำงานแบ่งเป็น 2 กะ คือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ) หยุดเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

Information Technology Operation : Helpdesk

ตำแหน่ง

Helpdesk

วันที่

25/04/2017

ความรับผิดชอบ

1. Provide 1st tier technical support and problem solving both HW and SW by phone and e-mail.
2. Allocate/Escalate more complex service/problem issues to the relevant IT support member.
3. Logging all call on call log system and maintain full documentation.
4. Distribute and control IT requisition to related IT parties.
5. Follow up progress to ensure SLA are met.
6. Prepare oncall / problem / SLA report to IT Manager/ITST section head.

คุณสมบัติ

1.Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , IT business.
2. Knowledge in MS product and understanding of PC hardware set-up and configuration.
3. Female, Age 22-27 years old.
4. Experience 0-3 Years in Helpdesk/IT support.
5. good relationship, Service mind.
* Able to work in Huai Khwang

Information Technology Operation : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

03/03/2017

ความรับผิดชอบ

1. Plan, Perform, Control, Review and provide report for day end and month end processing to ensure business will open in the morning.
2. Perform backup process both before version and after version ( Day end and month end processing ).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipments and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Business Computer, IT.
2. Experience 0-3 Years in System operator: AS/400 is an advantage.
3. Excellent knowledge Backup and system recovery process.
4. High responsibility, Self motivation, Good interpersonal.
5. Able to work in Huai Khwang.

Information Technology Planning & Development : Application Support Analyst

ตำแหน่ง

Application Support Analyst

วันที่

03/03/2017

ความรับผิดชอบ

1. Provide application support and request fulfillment.
2. Provide incident resolution management and root cause analysis to resolve complex system issues.
3. Test fixes and performs post-resolution follow-ups to ensure problems have been adequately resolved.
4. Prioritize, schedule, and administer all instances where enhancements and defect resolution are required.
5. Perform preventative maintenance, including the installation of service packs, patches, hot fixes, and so on.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 22-25 years
3. Experience 0-3 Years up in IT Development skills.
4. Excellent knowledge Web Development experience, C#.NET.
5. Relevant experience interacting directly with end users Results orientated with good communication and interpersonal skills.

Able to work in Muang Thai-Phatra Building.

Information Technology Planning & Development : Senior Web Developer

ตำแหน่ง

Senior Web Developer

วันที่

03/03/2017

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards and achievement of documented requirements.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 5-10 Years up in IT Development skills.
4. Excellent knowledge Web Development experience, C#.NET.
5. Knowledge of database architecture and design Flexible attitude, ability to perform under pressure
A commitment to quality and a thorough approach to the work.

Able to work in Muang Thai-Phatra Building.

Information Technology Planning & Development : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

03/03/2017

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards and achievement of documented requirements.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 22-25 years.
3. Experience 0-5 Years up in IT Development skills.
4. Excellent knowledge Web Development experience, C#.NET.
5. Knowledge of database architecture and design Flexible attitude, ability to perform under pressure a commitment to quality and a thorough approach to the work.

Able to work in Muang Thai-Phatra Building.

Internal Audit : Internal Audit

ตำแหน่ง

Internal Audit

วันที่

20/02/2017

ความรับผิดชอบ

1. Planning and auditing the operational and compliance of the Consumer Loan branch (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) and the back office to make assurance and reducing the business risk of company.
2. Perform audit as project assignment to perform the audit process smoothly and can give counsel to the Internal Auditor in team and can solve the problem which may be occur.
3. Produce audit report within time line and provide information to management.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Accounting, Finance, Business Management or related field.
2. Experience in audit field or business knowledge 0-3 years.
3. Good English skill.
4. Analytical thinking and problem solving skill.
Able to work in Sathorn square.

Personnel Management : Recruitment Officer

ตำแหน่ง

Recruitment Officer

วันที่

15/05/2017

ความรับผิดชอบ

1. สรรหา/รวบรวมข้อมูล/พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอใบสมัครให้หัวหน้างจากทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์
2. ดำเนินการคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้นและนำเสนอนัดหมายสัมภาษณ์ต่อหัวหน้าสายงาน (Line Manager)
3. ตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร ผลการทดสอบต่างๆ ตามเงื่อนไข และจัดสถานที่การสอบ-สัมภาษณ์งาน
4. ประสานงาน แจ้งผลตามขั้นตอน เพื่อการสื่อสารด้านการสมัครงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์งานด้านสรรหาบุคลากรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
5. เคยผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ โซนพลาซ่าชั้น 3 บันไดเลื่อน (MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3)


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
หน้าแรก การกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
เกี่ยวกับบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีซีบาย...เพื่อการศึกษา
ประวัติบริษัท นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การประชุมผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อผู้ประสบภัย
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เอกสารเผยแพร่ อีซีบาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น อีซีบาย...เพื่อสังคมไทย
โครงสร้างองค์กร นโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ อีซีบาย...เพื่อการกีฬาไทย
คณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมงานกับเรา
บริการของเรา การบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเรา
นโยบายความเป็นส่วนตัว