บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2561 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งขยายตัวและชะลอตัว เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างแข็งแรง แซงหน้ากลุ่มประเทศตะวันตกด้วยกัน ในส่วนของประเทศมหาอำนาจอย่างจีนยังคงเผชิญกับการชะลอตัวที่รุนแรงทางเศรษฐกิจ เป็นผลจากการเติบโตที่ชะลอตัวลดลง และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากสงครามการค้า ซึ่งทำให้จีนยังคงต้องหาหนทางเพื่อฟื้นตัว และการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจไปอีกสักระยะ สหราชอาณาจักรยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าการเติบโตจะยังคงทรงตัว แต่อัตราการว่างงานกลับมีอัตราที่ลดลงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก แม้ว่าการเติบโตในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นมีการชะลอตัวในปี 2561 ที่ผ่านมา แต่ผลลัพธ์ที่ได้มีทิศทางสูงกว่าที่คาดการณ์ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออัตราการว่างงาน แต่การเติบโตของค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโชคดีสำหรับตลาดที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ สำหรับเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนนั้น เริ่มส่งสัญญาณการขยายตัวที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่อัตราร้อยละ 5.3 อย่างไรก็ตามภูมิภาคอาเซียนได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยลดลงในอัตราร้อยละ 0.2 ในไตรมาสที่สาม (อ้างอิงจากรายงาน Focus Economics วันที่ 23 ธันวาคม 2561) จากไตรมาสก่อนหน้า ถึงแม้ว่าอุปสงค์ภายในประเทศจะส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งก็ตามที ดังนั้นสำหรับปี 2561 จึงถือได้ว่ามีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ กับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) โดยเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.8 (อ้างอิงจากการวิจัยเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

เศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา หลังจากที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยสะสมเป็นเวลานาน โดยขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.3 (อ้างอิงจากรายงานประจำปี สคช.) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยเริ่มมีความพร้อมสำหรับการขยายตัวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 อย่างไรก็ตามผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง ผลกระทบในวงกว้างจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อีกทั้งการขยายตัวของการนำเข้าที่สูงกว่าการส่งออก อย่างไรก็ตามจากการที่อุปสงค์ภายในประเทศมีความแข็งแกร่งและการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนในไตรมาสสุดท้าย ทำให้สามารถขยายตัวที่อัตราร้อยละ 4.1 (อ้างอิงจากรายงานประจำปี สคช.)

ในปี 2561 อุตสาหกรรมการเงินของไทยเริ่มต้นด้วยความท้าทายที่หลากหลาย อาทิเช่น การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และนโยบายจากภาครัฐ ที่ทำให้ต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงมีความกังวลกับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ว่าด้วยการจำกัดเพดานวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้าในไตรมาสที่สาม ปี 2560 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการเติบโต และทำให้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเข้าสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น และผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดการณ์ กฎระเบียบดังกล่าวทำให้เกิดสถานการณ์การแข่งขันที่เข้มข้น และผลักดันธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลให้เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป สุดท้ายทำให้ผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคลจำเป็นต้องปรับตัวและเป็นผลให้เกิดการจับตามองของรูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ๆ ขึ้นตามมา

อีซี่บาย ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเฟ้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ มีการบริหารจัดการต้นทุนและความสามารถในการลงทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปีกับการตอกย้ำความสำเร็จ ทำให้สามารถปฏิบัติตามคำสัญญาต่อลูกค้าบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมไทย โดยเมื่อสิ้นสุดปีที่ผ่านมา อีซี่บายสามารถทำกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.76 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 19.6 จากปีก่อนหน้า และสร้างสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ในขณะเดียวกันหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ที่อัตราร้อยละ 1.63 (อ้างอิงจากรายงานสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ)

ในปี 2562 ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทายต่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล อีซี่บายมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะเป็น “แบรนด์สินเชื่อส่วนบุคคลอันดับหนึ่ง” อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่จะอยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทย ด้วยการให้บริการที่น่าเชื่อถือ เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มากกว่านั้นเราจะมุ่งเน้นการนำใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง ตลอดจนการสร้างความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้า และไม่เพียงแต่การมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจเท่านั้น เรายังคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่อีซี่บายให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

และอีกเช่นเคย อีซี่บายจะดำเนินการธุรกิจและบริการ ภายใต้พันธกิจที่ว่า “เรา บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม” เพื่อส่งมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และคงไว้ซึ่งความไว้วางใจสืบไป

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสำหรับการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าประทับใจของอีซี่บาย ครับ

มร. ฮิโตชิ โยโกฮามา

ประธานกรรมการเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome