บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนา ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม

• กิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อีซี่บายและสภากาชาดไทยมากว่า 7 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาสในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ร่วมกับคนไทยผู้มีจิตศรัทธาสมทบเงินบริจาคเป็นจำนวนกว่า 60 ล้านบาท ส่งมอบแก่สภากาชาดไทย โดยในปี 2562 ได้สานต่อการระดมทุนบริจาค เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางสภากาชาดไทย

• กิจกรรม ยูเมะพลัส “ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน” เป็นกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน การซ่อมแซมสภาพแวดล้อม อาคารเรียน การเลี้ยงอาหารกลางวัน และการมอบทุนการศึกษา มากกว่า 59 โรงเรียน 51 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง สานต่อแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมวิถีแห่งความพอเพียง ผ่านแนวคิด “เกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน” ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ในการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

• การเป็นผู้สนับสนุน “สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส” และ “อะคาเดมี่ฟุตบอล สำหรับเยาวชน ยามาโอกะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ (YHA)” โดยร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลัก ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาไทย รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

• การเป็นผู้สนับสนุน “Umay+ Road To Cerezo” ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอล มีการให้ทักษะความรู้ แรงบันดาลใจ และโอกาส แก่เยาวชนจากแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งได้ทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เพื่อไปสร้างประสบการณ์กีฬาฟุตบอลมาตรฐานนานาชาติ ทำความรู้จักกับทีมฟุตบอล J-League ระดับแนวหน้า อย่างทีม Cerezo Osaka ถึงที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยปี 2562 ที่ผ่านมา มีเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มากกว่า 3,900 คนทั่วทุกภูมิภาค และเพื่อเป็นการผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย อีกทั้งเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลรุ่นใหม่ต่อไป

• การเป็นผู้สนับสนุนงานวิ่งมาราธอน “BANGKOK MIDNIGHT MARATHON 2019 Presented By Umay+” “Phukethon 2019 Presented By Umay+” และ Umay+ Presents Lamphun Half Marathon 2019 ในปัจจุบันการวิ่งเป็นกีฬาการออกกำลังกายที่เป็นกระแส และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในหมู่ผู้รักสุขภาพ อีซี่บาย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการกีฬา ผ่านกิจกรรมการวิ่งและท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมการมีสัมพันธภาพภายในครอบครัวและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

• Umay+ Dream Marathon เป็นโครงการที่ให้นักวิ่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในสนามระดับโลก พร้อมเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้วงการกีฬาวิ่งมาราธอนไทยยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับต่างชาติได้ อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย ที่รักสุขภาพ หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปด้วยประชากรที่มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: