บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

อีซี่บาย...เพื่อการกีฬาไทย

อีซี่บายตระหนักถึงความสำคัญด้านกีฬาที่มีต่อเยาวชนไทยในสังคม ดังนั้น อีซี่บายจึงให้การสนับสนุนและร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลัก เพื่อพัฒนาวงการกีฬาให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด “ยูเมะพลัส” อาทิ

การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส โดยร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักแก่สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” มากว่า 7 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักสุขภาพและใส่ใจกีฬา รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทยให้ทัดเทียมสากล
การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส โดยร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักแก่สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส ภายใต้แบรนด์ “ยูเมะพลัส” มากว่า 3 ปี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักสุขภาพและใส่ใจกีฬา รวมถึงพัฒนาศักยภาพวงการกีฬาไทยให้ทัดเทียมสากล
ยูเมะพลัสภายใต้ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ Team Thailand “หนึ่งไทยเล่น ล้านไทยเชียร์” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจุดประกายในการสร้างวัฒนธรรมการเชียร์และร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยทุกสนามการแข่งขัน ตลอดจนเป็นแรงผลักดันในการรวมหัวใจของคนไทยทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านการกีฬา (Sport Cultural) ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน
การเป็นผู้สนับสนุน “Bangkok Midnight Marathon 2017” และ “Phukethon 2017” อีซี่บาย มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผ่านกิจกรรมการวิ่งและท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งส่งเสริมการมีสัมพันธภาพภายในครอบครัว สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome