บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

อีซี่บาย...เพื่อผู้ประสบภัย

เป็นโครงการที่เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อีกหนึ่งโครงการที่ต้องการชักชวนคนไทยมาร่วมแบ่งปันน้ำใจ ทำกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม ได้แก่

กิจกรรม ยูเมะพลัส “อาสา...ปันน้ำใจ” เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome