บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Supervisor

ตำแหน่ง

General Accounting Supervisor

วันที่

13/04/2020

ความรับผิดชอบ

1. Check accounting records, adjust transactions, asset account, and supporting document for accounting record, tax submission, monthly closing, financial statement to be line with generally accepted accounting standard and tax law.
2. Check work operation, educate, give advice to subordinates.
3. Check budget along with analyze expense and provide report to superior.
4. Supervise and coordinate with internal, external auditor, and J-Sox.
5. Work as special assigned by superior.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / in Accounting.
2. Age 25-35 years old.
3. Experience 3-5 years’ experience in accounting and taxation.
4. Have knowledge of taxation and accounting.
5. Able to work as team and get along well with colleagues.

Business Planning : Installment Loan Officer

ตำแหน่ง

Installment Loan Officer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลยอดขายของธุรกิจสินเชื่อผ่อนชำระโดยการวางแผนกิจกรรมต่างๆและสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากร้านค้าสมาชิกที่ดูแล ตลอดจนการขยายช่องทางกับทางพันธมิตรใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้า เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข้ และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ รวมถึงเข้าเยี่ยมร้านค้าในความดูแล

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-28 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประสานงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดให้
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายของบริษัท
3. นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ
4. สนับสนุนงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าและผู้บริหารอย่างจริงจัง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. มีประสบการณ์ 1- 2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
5. มีทักษะในการใช้ Excel และโปรแกรม Quick view ได้เป็นอย่างดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Business Alliance Officer

ตำแหน่ง

Business Alliance Officer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. ดูแลเป้าหมายลูกค้าใหม่ โดยดำเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดขึ้น รวมถึงการค้นหากลุ่มบริษัทเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท
2. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลคู่แข่ง เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสินเชื่อผ่อนชำระ
3. ติดต่อ, ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งปัจจุบัน/ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
4. ออกไปดูแลการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่สินเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50
2. อายุ 22-30 ปี
3. ประสบการณ์ 1-2 ปีในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร
4. มีทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
5. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ในระดับดี
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Compliance Office : Compliance Counsel 2 Manager

ตำแหน่ง

Compliance Counsel 2 Manager

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

Manage and control team to conduct compliance operation under governing requirements of SET/SEC and NACC. Develop sufficient the Company's
internal control systems of Anti-Corruption Program to suit with CAC requirement. Ensure that compliance opinion of the team effectively. Review and control subordinate's performances.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree major : Law or above.
2. Age : 25-30 Years old.
3. Experience : Consulting about business law, Market Conduct,Anti-corruption project.
4. Good knowledge of Compliance, industry laws and financial.
5. Good command of written English.
** Working place at Sathorn square. (BTS Chong Nonsi)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

12/05/2020

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : อยุธยาพาร์ค, เชียงใหม่, บิ๊กซีฉะเชิงเทรา, บิ๊กซีพัทยา, อมตะซิตี้, เซ็นทรัลเวสต์เกต
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
****หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17,000 - 25,000 บาท
(ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime + คอมมิชชั่น(ตามผลงาน))

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

12/05/2020

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : โรบินสันเพชรบุรี, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลรามอินทรา, ราชบุรี
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน)
- ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเงิน การนำเสนอโปรโมชั่น การตอบคำถามลูกค้า
****หากขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันเวลาการทำงาน
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
2. อายุ 20 - 30 ปี
3. ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17,000 - 25,000 บาท
(ฐานเงินเดือน 15,000 บาท + Overtime + คอมมิชชั่น(ตามผลงาน))

Corporate Planning & Coordination : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

รับสมัคร 1 ตำแหน่ง

• สนับสนุนการทำงานออกแบบกราฟฟิก สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใน (Graphic Design)<<มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator>>
*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน/สื่อสารองค์กร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุ 20 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop และ illustrator
6. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
• ใบรับรองการฝึกงาน

Internal Audit : Head Quarter IT Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter IT Auditor

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 2-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge. 5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
5. Good English Skill.

** Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Internal Audit : Head Quarter Internal Auditor

ตำแหน่ง

Head Quarter Internal Auditor

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. To perform HQ auditing as approved individual HQ audit engagement/ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit
procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
2.To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations and
effective internal control. To provide and confirm audit finding and information to all concern persons of auditee.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree or higher : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up.
2. Age : 24-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 0-3 years.
4. good English skill, communication skill, leadership skill, analytical thinking, negotiate skill, and computer literate. (Microsoft office)
** Working place Sathorn Square (BTS Chong Nonsi)

IT Application Service : Senior Web Developer

ตำแหน่ง

Senior Web Developer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS
2. Age 25 – 35 years.
3. Year of Experience 3 - 5 Years in IT Development.
4. Must have experience in Project management.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Thai nationality only.
** Working place at Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age not over 35 years old
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age not over 35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

Legal Office : Senior Legal Administrator

ตำแหน่ง

Senior Legal Administrator

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1.จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานเพื่อการแจ้ง ขออนุญาต จดทะเบียนต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากรเป็นต้น รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ศาล ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขต เพื่อขอรับเอกสารที่จำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและในการดำเนินคดีของบริษัท
2.สรุปเนื้อหาโดยสังเขปหรือแปลเอกสารที่จะทำการจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม
3.จัดเตรียมหรือควบคุมเอกสารในการต่อ visa และ work permit การรายงานตัว 90 วัน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เกรดเฉลี่ย 2.50
2. เพศหญิง อายุ 24- 32 ปี
3. มีประสบการณ์งานธุรการ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ 1-3 ปี
4. พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีความสามารถในการจัดระเบียบงานเอกสารอย่างเป็นระบบ
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel PowerPoint
7. มีความรู้กฎหมายธุรกิจ
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาทร สแควร์ BTS ช่องนนทรี

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย)
2. อายุ 21-30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี
(ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความระเอียดรอบครอบ
** สถานที่ปฏิบัติงาน : เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

19/05/2020

ความรับผิดชอบ

ประจำศูนย์ : ระยอง, โคราช
1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ
** วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 3 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับใกล้บ้าน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์ระยอง, โคราช

Personnel Management : Internship

ตำแหน่ง

Internship

วันที่

25/03/2020

ความรับผิดชอบ

รับสมัคร 1 ตำแหน่ง

• สนับสนุนการทำงานในส่วนงานการรับสมัครงาน (Recruit)
สำหรับสาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
*** สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร)

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
4. อายุ 20 ปีขึ้นไป
5. สามารถฝึกงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

สิทธิประโยชน์อื่นๆ
• เบี้ยเลี้ยงสำหรับการฝึกงาน
• ใบรับรองการฝึกงาน

Personnel Management : Welfare and Benefit Officer

ตำแหน่ง

Welfare and Benefit Officer

วันที่

27/05/2020

ความรับผิดชอบ

1.ดำเนินงานตามแผนงาน/เป้าหมายงาน/โครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน
2.ให้คำปรึกษา,ส่งเสริม,ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ
3.ประสานงานทั้งส่วนงานภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับและใช้สิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดทำรายงานสรุปและสนับสนุนข้อมูลต่างๆให้กับหัวหน้างาน ต้นสังกัดและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ: ไม่เกิน 28 ปี
3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับด้านสวัสดิการพนักงาน
4. มีทักษะทางด้านการประสานงาน การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร
5. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel
**สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Personnel Management : Senior Employee Relation Officer

ตำแหน่ง

Senior Employee Relation Officer

วันที่

27/05/2020

ความรับผิดชอบ

สร้างสรรค์กิจกรรม และ สนับสนุนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและพนักงาน ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และกำหนดให้สำเร็จลุล่วงในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการทำงานในองค์กร และการอยู่ร่วมกัน
พร้อมทั้งนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรได้รับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรม และสื่อรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ ช่องทาง

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ , สื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมสัมพันธ์
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างสรรค์ เกมส์ กิจกรรม การพูด การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอ
4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ เช่น โปรแกรม Microsoft Office Adobe Illustrator, Adobe Photo Shop เป็นต้น
5. มีความสามารถในการถ่ายภาพ การพูดในที่สาธารณะ และการสร้างสรรค์ความบันเทิง ( Entertainer )

Personnel Management : Senior Human Resource Development Officer

ตำแหน่ง

Senior Human Resource Development Officer

วันที่

13/04/2020

ความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการดูแลหลักสูตรและเป็นวิทยากรหลักสูตรภายในขององค์กรตามแผนฝึกอบรมประจำปี
2.ประสานงานเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร
3.จัดประชุมเพื่อติดตามผลหลังการฝึกอบรม
4.จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ : 22 – 30 ปี
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ
5. มีทักษะในการทำ Presentation/สื่อการสอน
6. ได้หลักการเขียนภาษาอังกฤษ (Grammar)
**สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทย ภัทรคอมเพล็กซ์


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome