บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
Search | ภาษาไทย English

กรุณากรอกรายละเอียด


ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*

ข้อมูลส่วนตัว

หมายเลขบัตรประชาชน*

คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อ*

นามสกุล*

วัน เดือน ปี เกิด

เพศ*

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา*

สาขาที่จบการศึกษา*

เกรดเฉลี่ย*

ข้อมูลติดต่อกลับ

ที่อยู่ปัจจุบัน (จังหวัด)*

ที่อยู่ปัจจุบัน (เขต/อำเภอ)*

โทรศัพท์มือถือ*

โทรศัพท์บ้าน

E-mail*

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานล่าสุด

Upload ประวัติการทำงานได้ที่นี่

    * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB และรองรับไฟล์ PDF, DOC, DOCX

สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

Web Browser Recommended: Internet Explorer version 10 or later, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome