บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

"บวกความสุขให้ชีวิต"
ข่าวและกิจกรรม

ยูเมะพลัส "ให้น้องวางใจ...ง่ายทุกฝัน" ณ โรงเรียนบ้านนาขนัน จ.อุบลราชธานี
30/06/2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คุณชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสน...


ยูเมะพลัส "ส่งต่อ...ความห่วงใย" ปี 9 ส่งมอบรายได้ต่อเนื่องช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านทางสภากาชาดไทย
22/03/2565

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มร.ทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีซี่บาย ผู้ใ...


อีซี่บายได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
18/01/2565

อีซี่บายได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดย Collective Action Against Corruption, Thai...

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome