บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์


บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ท่านสามารถดูผลประกอบการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถส่งคำถามมายังช่องทางติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
______________________________

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome