บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์


นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญ
เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ บริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล ท่านสามารถดูผลประกอบการของ
อีซี่บาย เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าใจ อีซี่บาย ได้อย่างรวดเร็ว หากท่านมี
ข้อสงสัยประการใดสามารถส่งคำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง
______________________________

รายงานประจำปี
งบการเงิน
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome