บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เลขที่ 252/246 ชั้น 4
อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2695-0000 โทรสาร : 0-2621-4381

สำนักงานใหญ่

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2684-3333 โทรสาร : 0-2695-0298

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: