บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Staff

ตำแหน่ง

General Accounting Staff

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
2. ตรวจสอบการบันทึกรายการทางบัญชีและกระทบยอดรายการที่บันทึกบัญชีโดยระบบ เพื่อหาสาเหตุหรือรายการผิดปกติ ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงรายการให้ถูกต้องเป็นประจำวัน
3. จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองโดยทั่วไป และกฎหมายภาษีอากร
4.ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-จ่าย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2-3 ปี สามารถบันทึกรายการบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายได้ มีประสบการณ์ทำรายการกระทบยอด (Reconcile)
4. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

Administration : Part-time

ตำแหน่ง

Part-time

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. แยกเอกสารตามหมวดหมู่
2. จัดเรียงเอกสารลงในกล่อง
3. คัดกรองเอกสาร
เวลาการทำงาน: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น.-18.00 น.

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาม.6 หรือ ระดับ ปวช. ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
3. ขยัน อดทน และมีความระเอียดรอบครอบ
4. สามารถยกของ เช่น ลังเอกสาร ขนย้ายของได้
5. มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Business Planning : Digital Operation Manager

ตำแหน่ง

Digital Operation Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

• Develop online operation ; improve online application process to increase efficiency in acquiring new customers through online channel.
• Operate project to improve and acquire new customer via online application and cooperate with any concern.
• Tracking the progress of the project, issues and proposing solutions to improve the project to stakeholders that the project might affect such as users, the developer team or management.
• Co-operate with any concern i.e. Sales, Marketing, IT.

คุณสมบัติ

• Bachelor’s degree or Higher in Marketing, Economics, Business Administration or related field.
• Age over 24 years old.
• Experience in digital marketing, with a track record of success in developing and executing campaigns across multiple channels and marketing project management / NDID.
• Strategic thinking and good analytic skills.
• Good command in English
• Able to use Microsoft Office (especially Microsoft Excel)

Business Planning : Sales Planning 1 Manager

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Manager

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. Plan and generate outstanding balance campaign for existing customer.
2. Plan the campaign and solution to protect closing customer of RL business.
3. Improve and propose e-service and new service function to serve existing customers.
4. Project and market planning to achieve sale performance.
5. Control and management team.

คุณสมบัติ

1. Bachelor’s degree or Higher in Marketing, Economics, Business Administration or related field.
2. Age over 30 years old.
3. Experience in marketing project management.
4. Project analytics and data analytics
5. Good command in English.
6. Able to use Microsoft Office. (especially Microsoft Excel)

Business Planning : Senior Sales Planning 1

ตำแหน่ง

Senior Sales Planning 1

วันที่

08/11/2023

ความรับผิดชอบ

1. Plan and generate outstanding balance campaign for existing customer.
2. Plan the campaign and solution to protect closing customer of RL business.
3. Improve and propose e-service and new service function to serve existing customers.
4. Project and market planning to achieve sale performance.
5. Control and management team.

คุณสมบัติ

1. Bachelor’s degree or Higher in Marketing, Economics, Business Administration or related field.
2. Age over 30 years old.
3. Experience in marketing project management.
4. Project analytics and data analytics
5. Good command in English.
6. Able to use Microsoft Office. (especially Microsoft Excel)

Business Planning : Digital Operation Officer

ตำแหน่ง

Digital Operation Officer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. Develop online operation ; improve online application process to increase efficiency in acquiring new customers through online channel.
2. Operate project to improve and acquire new customer via online application and cooperate with any concern i.e.
3. Support special assignment from superior.

คุณสมบัติ

1.Bachelor degree or higher. Major : Business Administration, Economics or related field.
2. Age 23-30 Years old.
3.Experience in project management and data analysis.
4.Good command in English.
5.Computer literate. (Microsoft excel)
6.Systematic thinking skills.

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : Ayutthaya 2, Big C Khon Kaen, Big C Lamphun, Central Khonkaen, Big C Phitsanulok, Central Rama 3, Central Westgate, Century The Movie Plaza, Chaiyaphum, Chiangmai (Sahasriphum), Lotus Buengkan, LotusYasothon, Saraburi, Silom, The Mall Ngamwongwan, Ubon Ratchathani, Udonthani, Union Mall
1. รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale , แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมายทุกวันทำงาน
2. ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้่นไป (ผู้มีประสบการณ์เกรด 2.30ขึ้นไป)
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3. รักในงานบริการ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ [ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ หยุดหมุนเวียนสัปดาห์ละ 2 วัน]
6. สามารถปฏิบัติงานลงพื่นที่นอกสาขาได้ (ไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดได้)
*มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : Amata City, Big C Chachoengsao 2, Big C Extra Hatyai, Big C Hua Mark, Big C Pattaya, Big C Suratthani, Central Bangna, Bang Na Thanee Building, Central Chaengwattana, Central Phuket Festival, Central Pinklao, Central Rama II, Chanthaburi, Fashion Island, Kanchanaburi, Lotus Phatthalung, Market Village Suvarnbhumi, Prachinburi, Rayong, Seacon Square, Sriracha 2, The Mall Thapra, The Mall Bangkapi, Yes Bangphli

1. รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้่นไป (ผู้มีประสบการณ์เกรด 2.30ขึ้นไป)
2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3. รักในงานบริการ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ [ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ หยุดหมุนเวียนสัปดาห์ละ 2 วัน]
6. สามารถปฏิบัติงานลงพื่นที่นอกสาขาได้ (ไปต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดได้)
*มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Corporate Governance : Regulatory Compliance Manager

ตำแหน่ง

Regulatory Compliance Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1.Follow up new and change of relevant laws and regulations issued by AMLO, BOT, FBA, NCB, NACC or other, analyze the impact to the company, and gather other applicable laws and regulations movement which other Department and Office are in charge.
2.Provide counsel function to other Department and Office through CO Comment and Compliance Due Diligence accurately and timely.
3.Communicate with Regulator and Industry Organization to clear issues arisen from relevant laws and regulations.

คุณสมบัติ

Bachelor's Degree or higher in Laws, Business Administration, Information Security, or related field.
Age 25- 35 years old.
Thai nationality only.
Experience: 1-3 years of experience in Compliance, Laws, Internal Audit or Internal Control.
Having experience on Personal Loan Business or Financial Service Business will be advantaged consideration
Having knowledge of Compliance, industry laws and financial business operations.
Skill:
Proficient in operation Microsoft Office and Internet.

Corporate Governance : Assistant Data Privacy Manager

ตำแหน่ง

Assistant Data Privacy Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1.Advise the personal data protection to all departments/offices and follow up changed PDPA and related laws, especially the privacy standards for personal data.
2.Update the Records of Processing Activity (ROPA) completely when the operations are established, changed and abolished.
3.Conduct the Company's PDPA legal documents of all departments/offices (Privacy Notice/Policy, DPA, etc.) are implemented up to date based on the Personal Data Protection.
4.Regularly provide PDPA

คุณสมบัติ

1. Bachelor's Degree or higher in Laws, Business Administration, Information Security, or related field.
2. Age not over 35 years old.
3. 1-3 years of experience in Compliance, Laws, Internal Audit or Internal Control. (Having experience on Personal Loan Business or Financial Service Business will be advantaged consideration).
4. Having knowledge of Compliance, industry laws and financial business operations.
5. Proficient in operation Microsoft Office and Internet.

Corporate Planning : Assistant Corporate Strategy and Sustainability Manager

ตำแหน่ง

Assistant Corporate Strategy and Sustainability Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1.To assist managing and coordinating corporate strategy tasks assigned.
2.To assist managing and coordinating corporate sustainability tasks and handle any activities regarding sustainable growth.
3. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.
4. To assist managing and coordinating with all concerns in arrangement of company meeting.
5. To continuously enhance functional performance.

คุณสมบัติ

• Bachelor Degree or Higher Accounting, Finance, Economics, Marketing, Business Administration or related field.
• Experience 2 years up
• Solid background and knowledge of the industry and operations pertaining such as Financial industry,
• Capability to translate the Company objective(s) into operational plans, motivate people to action and drive for results,
• Knowledge of Good Corporate Governance Principles,
• Good command in English.

Corporate Planning : Assistant Enterprise Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Enterprise Risk Management Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.

Credit Management : Junior Planner Officer

ตำแหน่ง

Junior Planner Officer

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1 จัดทำแผนพัฒนางานกับผู้ใช้งาน เพื่อปรึกษา/แนะนำ/ประเมินผลและทำความเข้าใจสำหรับ Requirement ที่ทางผู้ใช้งานต้องการ
2 ส่งต่อ Requirement ตรงตามผู้ใช้งานต้องการไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง/พัฒนาต่อ ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงดูแลกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
3 จัดทำรายงานและนำเสนอแผนงาน

คุณสมบัติ

อายุ 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ทางด้านการทำโครงการหรือแผนการตลาด
มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการพูดและการเขียนในระดับดี
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

Credit Management : Business Analysis Officer

ตำแหน่ง

Business Analysis Officer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การหาระบบวิธีการแก้ไขปัญหา
จัดทำระบบงาน หรือ รายงานจากระบบงาน Quick View /Power BI / Microsoft Office ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Analysis Manager เพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมงานในการตอบรับความต้องการด้านข้อมูลของผู้ใช้
นำเสนอรายงานทางการตลาดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามสถานการณ์/ประเภทของโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา สถิติ, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
อายุ 24-30 ปี
ประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน การเงิน การตลาด
มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเก็บข้อมูลสถิติทางด้านการเงิน การตลาด
มีความรู้ด้านธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงประโยชน์ของการทำงานการจัดเก็บหนี้สิน
มีทักษะในการใช้ Excel ,Power BI และ Quick view หรือโปรแกรมทางสถิติอื่นๆได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการพูดและการเขียนอยู่ในระ

Credit Management : Call Center Officer

ตำแหน่ง

Call Center Officer

วันที่

25/08/2023

ความรับผิดชอบ

ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งค่างวด วันครบกำหนดชำระ และให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการชำระเงินให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

วันเวลาการทำงาน

- จันทร์ - ศุกร์ 8 ชั่วโมงทำงาน
- การทำงานล่วงเวลา ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.20 -20.00น.
- การทำงานในวันหยุด วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000-30,000 บาท
- ฐานเงินเดือน 12,000 บาท + Overtime + Incentive(ตามผลงาน)

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
2. อายุ 20 - 45 ปี สัญชาติไทย
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)
4. สามารถทำงานในภาวะที่มีความกดดันได้กรณีที่มีการเจรจาต่อรอง
5. สามารถทำงานวันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด)

Customer Service : Quality Control and Support Officer

ตำแหน่ง

Quality Control and Support Officer

วันที่

08/11/2023

ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาและตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน ระบบงานต่าง ๆ ของบุคลากรในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้
2. จัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด
3. โทรออกติต่อลูกค้าเพื่อสอบถาม แนะนำและชี้แจงลูกค้าในเรื่องที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Website Email เป็นต้น
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารลูกค้าผ่านระบบ Social Media ของทางบริษัทฯ
5. ดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าที่ได้นำส่งเข้ามาทางบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 1- 2 ปี
4. ประสบการณ์ด้านการจัดการ 0-1 ปี
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (โปรแกรม MS Office)
6. มีความรู้เรื่องระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) พื้นฐาน
7. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานหยุดหมุนเวียนได้

Customer Service : Outbound-Officer

ตำแหน่ง

Outbound-Officer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. โทรออก(Telesales) ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม(Campaign)ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. Support การรับสายกรณีเร่งด่วนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าแต่ละราย

วันทำงาน 5 วัน หยุด(หมุนเวียน) 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 4 กะ คือ
8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 - 17.00 หรือ 11.00 – 20.00
หมุนเวียนวันหยุด เพื่อทำงานวันเสาร์/วันอาทิตย์ 2 – 3 เสาร์ ต่อเดือน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 0-1 ปี
4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
** วันทำงาน 5 วัน หยุด(หมุนเวียน) 2 วัน ต่อสัปดาห์
** เวลาทำงานมี 4 กะ คือ
8.00 – 17.00 น. หรือ 9.00 – 18.00 น. หรือ 10.00 – 19.00 น. หรือ11.00 – 20.00 น

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 0-1 ปี
4. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)

Digital and Data : Data Engineer Manager

ตำแหน่ง

Data Engineer Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. Consulting and measurement solutions delivering digital technology and data management that supports business needs.
2. Developed ETL (Extract, Transform, Load) processes and pipelines to import and enhance data. (Cleaning) and Data Transformation (Transform).
3. Data governance, data layers, data maintenance and regularly checking data quality
4. Preparation, review and update data information document (Data Dictionary) for efficient use of data and check data availability
5. Plan,

คุณสมบัติ

1. Education level: Bachelor /Master degree in Computer science, Computer Engineer, IT, MIS
2. Age 27 Years old up
3. Experience: At least 5-10 years in Big Data technology ,data analyst and system development
Excellent with database or data warehouse or ETL tools (Extract Tract Transform and load) technique and framework.
4. Level language required: Good command in English.

Digital and Data : Data Engineer

ตำแหน่ง

Data Engineer

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. Trend analysis Insights and use statistical techniques to provide data recommendations. and create reports that are useful for making business decisions.
2. Use predictive modeling techniques to predict future trends and results to assess potential business impacts.
3. Consulting and measurement solutions delivering digital technology and data management that supports business needs.
4. Preparation, review and update data information document (Data Dictionary) for efficient use of data

คุณสมบัติ

1. Education level: Bachelor /Master degree in Computer science, Computer Engineer, IT, MIS
2. Age 25 Years old up
3. Experience: At least 3-5 years in Big Data technology ,data analyst and system development
Excellent with database or data warehouse or ETL tools (Extract Tract Transform and load) technique and framework.
4. Level language required: Good command in English.

Digital and Data : Digital Services Development Manager

ตำแหน่ง

Digital Services Development Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. Technical responsibility and consulting for all stage of the software development process to ensure compliance with application development standards and meets business documented requirements.
2. Consulting and measurement solutions delivering digital technology and data management that supports business needs.
3. Design, test, and improve the quality of developed applications.
4. Operations according to Development Workflow
5. Plan, control and follow up projects. To ensure that the

คุณสมบัติ

1. Education level: Bachelor /Master degree in Computer science, Computer Engineer, IT, MIS
2. Age 27 Years old up
3. Experience: 5-10 years in handing IT Development skills and 1-3 Years up in Management professional skill.
4. Level language required: Good command in English.

Digital and Data : Digital Solutions Manager

ตำแหน่ง

Digital Solutions Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. Analyze existing systems, applications, and functionality to ensure they can be adapted to meet business needs.
2. Develop architecture and standards-based practices for organizations that support the adoption of digital technologies and data strategies.
3. Research, Consulting and measurement new innovative ICT solutions to help to improve businesses achieve long-term goals.
4. Consulting and measurement solutions delivering digital technology and data management that supports business

คุณสมบัติ

1. Education level: Bachelor /Master degree in Computer science, Computer Engineer, IT, MIS
2. Age 27 Years old up
3. Experience: At least 3-5 years in Handing IT equipment and infrastructure ,service/System support and technical and 1-3 years in project management and Enterprise Architecture
4. Level language required: Good command in English.

Internal Audit : Non-Head Quarter Internal Auditor

ตำแหน่ง

Non-Head Quarter Internal Auditor

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. To prepare individual Non-HQ audit schedule plan as approved Non-HQ audit monthly planning memorandum.
2. To perform Non-HQ auditing as approved individual Non-HQ audit schedule plan by execute and establish audit documents as audit procedure specified to comply with standard of professional practice and related code of ethics.
3. To summarized audit result and analyzed for risk and internal control of the assigned project in order to improve efficiency in operations

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree : Accounting, Finance, Business Management or related field GPA 2.50 up
2. Age 22-28 Years old.
3. Minimum experience in related audit field or business knowledge 0-3 years.
4. Risk management, Control, IA standards and the best practice, laws and other regulations necessary knowledge.
5. Communication skill, leadership skill, and computer literate (Microsoft office).
6. Good English Skill.

IT Application Service : Web Developer

ตำแหน่ง

Web Developer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. Analyst existing systems, Internal and External applications and functions to ensure strategic ICT objectives are met.
2. Provide accurate advice about technical issues and solutions to assist with specifying business requirements for new or existing solutions.
3. Assume technical responsibility for all stages of the software development process to ensure compliance with application development standards.

คุณสมบัติ

1. Bachelor degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 22 – 25 years.
3. Year of Experience 0-3 Years in IT Development.
4. Knowledge of database architecture and design.
5. Knowledge in .NET enterprise applications, preferably using C#.
6. Knowledge in SQL Server and relational database design.
7. Flexible attitude, ability to perform under pressure.

IT Innovation and Planning : System Operator

ตำแหน่ง

System Operator

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1.Plan, Perform, Control, Review and provide report for day end and month end processing to ensure business will open in the morning.
2.Perform backup process both before version and after version (Day end and month end processing).
3. Monitor backup data online to DRC site.
4. Monitor all IT equipment’s and facilities in data center to ensure system always on.
5. Monitor emergency power system.
6. Control all physical access into data center.

คุณสมบัติ

1. Education level: Bachelor degree in computer relate
2. Age 22-27 Years old
3. Experience: 0-3 years in system operator, AS400 in as advantage
4. Able work shift

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance Manager

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance Manager

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1.Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
2.Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.
3.Assist to Manage, review and assess ICT controls to ensure ongoing effectiveness of policies, standards and control mechanisms.
4.Assist to Develop, maintain and communicate the organization’s

คุณสมบัติ

1. Education level: Bachelor /Master degree in Computer science, Computer Engineer, IT, MIS
2. Age 27-35 Years old up
3. Experience: 3-5 Years in Information Security, network and system administration
4. Skill: Project management and Implementation
Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Share point, etc.)
AS400 (OSi7 or later) management and administration skill
Network configuration and administration skill (LAN/WAN) TCP/IP and VoIP

IT Innovation and Planning : Cloud Operation Management Officer

ตำแหน่ง

Cloud Operation Management Officer

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

- Deploys and configures cloud infrastructure components
- Optimizes and balances cloud infrastructure capacity
- Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures
- Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time
- Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies
- Provides support of the cloud Operation management

คุณสมบัติ

Bachelor/Master degree in Computer Science, Computer Engineer, Electrical Engineer, IT, MIS.
Age 24- 35 years old.
Thai nationality only.

Experience: 1 - 5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
Experience 0 - 1 Years in Project management.
Skill.
AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
Database configuration and administration skill.
IT Security product m

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

23/01/2024

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (เกรดเฉลี่ย2.00 ขึ้นไป)
2.เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 21 – 30 ปี สัญชาติไทย
3.มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4.ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบคอบ
5.สามารถทำงานล่วงเวลา/วันหยุดได้

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

15/03/2024

ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่างๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ
** สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตร Umay+ ต้องดำเนินการปิดสัญญาก่อนเริ่มงาน
สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!!

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2.อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานความละเอียดรอบคอบ
4.สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ มีประสบการณ์ทางด้านอนุมัติสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
5.สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
6.สัญชาติไทย


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-079-0923
E-mail: jobs@easybuy.co.th
Line ID : esb_recruitment

1. MRT เพชรบุรี ทางออก 2
2. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
3. ท่าเรืออโศก เรือโดยสารคลองแสนแสบ
4. รถประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 184, 185, 206, 512, ปอ.พ.10, ปอ.พ.35

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome