บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ตำแหน่งงานว่าง

Accounting : General Accounting Staff

ตำแหน่ง

General Accounting Staff

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีรับรองโดยทั่วไป และกฎหมายภาษีอากร
2. จัดทำและตรวจสอบรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารรายวันและรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
3. ติดต่อประสานกับสาขาและผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารเงินโดยการควบคุมเงินสด ที่สาขาและเอทีเอ็ม เพื่อให้ดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-28 ปี
3. มีความรู้ด้านภาษีและบัญชีเป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีและภาษี ปิดบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Sales Planning 1 Officer

ตำแหน่ง

Sales Planning 1 Officer

วันที่

07/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแคมเปญ วางแผนการขาย ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2. ดูแลเป้าหมายยอดหนี้คงค้าง (Outstanding Balance)
3. นำเสนอข้อมูลทางการตลาด เช่น ข้อมูลสินเชื่อจากคู่แข่ง ให้กับทีมงานและหัวหน้างาน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และรักษาฐานลูกค้า
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการรักษาจำนวนลูกค้าและยอดหนี้คงค้างตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22 – 30 ปี่
3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการวางแผนการตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word Excel
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
**หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค หรือการเงิน การธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสารทรสแควร์ (BTS ช่องนนทรี)

Business Planning : Japanese Coordinator

ตำแหน่ง

Japanese Coordinator

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Coordinate to others when them meeting and propose agenda to the party.
2.Translate document from Japanese to Thais or English and others agenda
3. Communicate (Interpret and translate) correctly with the management and staff or other person as the assignment
4. Coordinate with concerned department to accomplish the Management assignment
5. Support has been assigned by the management to ensure a work to efficiency and effectiveness.

คุณสมบัติ

1. Male only Age 25-30 Years old
2. Japanese language: JLPT N1 [if JLPT N2 must require direct experience]
3. English language (TOEIC reference)
4. Thai-Japanese Culture
5. Experiences from 3 years on Translator JPN-Thai
6. Coordinate with concern went visit outside
7. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Compliance Office : Compliance Coordinator

ตำแหน่ง

Compliance Coordinator

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Follow up and control the Compliance Office operational control regulation, procedure manual, work instruction, forms and other documents from all compliance staff upon the Document Control System (DCS) including conducting the expenditure record.
2. Support superior to coordinate with regulator, agency when they ask for business performance reporting within defined timeline.
3. Implement file controlling system so that control important original paper, documents of Compliance Office.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree in Business Administration or related fields GPA 2.50 up.
2. Experience Minimum 1-3 years in the field of administration or coordination.
3. Age 21-25 years old.
4. Good command of written English.
5. Computer literate.
6. Documentary managing.
7. Continuous Learning skill, coordination skill, energetic skill.
8. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Consumer Loan 1 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

07/12/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : เซ็นทรัลพระราม 3, บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา
ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ (เดือนละ 2 - 3 วัน)

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Consumer Loan 1 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

07/12/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : สีลม, อุบลราชธานี
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 7 - 10 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูทตามสถานที่ต่าง ๆ (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Consumer Loan 2 : Telesales Officer

ตำแหน่ง

Telesales Officer

วันที่

12/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. โทรติดต่อลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนัดหมายการรับเอกสาร
2. โทรออกติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายกิจกรรม (Campaign) ต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. โทรออกเพื่อแนะนำให้ลูกค้าใหม่ ทำการเปิดบัตร
4. โทรออกติดต่อลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า
5. โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาจบใหม่เกรด2.50 ขึ้นไป/ มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์
3. มีประสบการณ์อย่าน้อย 0-1 ปี
4. เน้นน้ำเสียง และทักษะการพูด
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 14 ถนนรามคำแหง

Consumer Loan 2 : Consumer Loan - Sales Team Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan - Sales Team Officer

วันที่

07/12/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : ซีคอนสแควร์
ลักษณะงาน
1. ทำกิจกรรม Direct sale เป็นทีม ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตลาด, ห้างสรรพสินค้า (เดือนละ 10 - 15 วัน)
2. ทำกิจกรรมการขายประจำบูท 4 ที่ คือ อิมพีเรียลสำโรง, Big C อ่อนนุช, Big C บางนา, โลตัสบางปู (หมุนเวียนตามตารางงาน)
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีมของบูทระยะสั้นโซนตลาด/หน้าบริษัทลูกค้า/หน้าโรงงาน

***เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โซนซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, สมุทรปราการ, และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Consumer Loan 2 : Consumer Loan Officer

ตำแหน่ง

Consumer Loan Officer

วันที่

07/12/2561

ความรับผิดชอบ

สาขาที่เปิดรับ : ซีคอนสแควร์, บิ๊กซีบุรีรัมย์
1. ปฏิบัติงานเพื่อสร้างยอดขายโดยการหาลูกค้านอกพื้นที่เป็นทีม เช่น การทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8-10 วัน)
2. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์เช่น รับเอกสาร เพิ่มวงเงิน นำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า
3. ทำกิจกรรมทางการตลาดเป็นทีม เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่ บริเวณใกล้เคียง (เดือนละ 2 - 3 วัน)

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. บุคลิกภาพดี ชอบทำกิจกรรม-ออกนอกสถานที่ และชอบการนำเสนอสินค้า
4. มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
5. มีเทคนิคการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, หมุนเวียนวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
7. มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
***สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่หรือสาขาที่เปิดรับ

Corporate Planning & Coordination : Assistant Public Relations Manager

ตำแหน่ง

Assistant Public Relations Manager

วันที่

12/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. To develop PR networking in term of the organization relationship.
2. To publish a good image of the organization to the public.
3. To present information on the basis of the success of the organization.
4. To support Management concerns, Strengthen pride and understanding of employees within the organization.
5. To develop PR patterns and PR instruments.
6. To support other relevant departments for the purpose of the flexibility of PR.
Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / Communication Arts or Marketing or Business Administration of related fields.
2. Age 28-32 years.
3. Experience 1-3 years in Public Relations, Marketing, and Advertisement.
4. Positive attitude and enthusiastic.
5. Public Relation and Communication skill.
6. Good English skills (both verbal and written), Computer literacy (MS. Office, etc.)
7. Good inter-personal, Problem-solving ability, Self motivation, Team work, Time management.
8. Thai nationality only.

Corporate Planning & Coordination : Risk Management & Internal Control Section Head

ตำแหน่ง

Risk Management & Internal Control Section Head

วันที่

28/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. To conduct and monitor the enterprise risk management according to the risk management policy in order to manage risk to be within its risk appetite.
2. To provide reasonable assurance regarding with the achievement of entity objectives.
3. To conduct and monitor the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy to ensure that the company would continuity run the critical business operations during the incidents.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master in accounting & finance, economics, business administration.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5 Years up in Internal Control, and Risk Management.
4. Knowledge of Good Corporate Governance Principles, Internal Control, and Risk Management.
5. Solid background and knowledge of the industry and operations pertaining such as financial industry.
6. Good command in English, Interpersonal and Communications Skills.
7. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

Corporate Planning & Coordination : Assistant Risk Management Manager

ตำแหน่ง

Assistant Risk Management Manager

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. To assist superior to monitor progress and analysis, to prepare a report on risks profile of business.
2. To support tools and systems development for Risk and Control Self Assessment (RCSA) and key risk indicators (KRIs).
3. To assist superior to manage the enterprise business continuity plan according the business continuity management policy.
4. To support the plan improvement including coordinate with various departments to perform the enterprise business continuity plan.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or Higher in Accounting & Finance, Economics, Business Administration or related field.
2. Age 25 - 33 years old.
3. Minimum of 2 years of experience in the field of Risk Management or Internal Control or Internal Audit.
4. Knowledge of Risk Management, Corporate Governance Principles and Internal Control.
5. Good command of written English.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square. (BTS Chong Nonsi)

Corporate Planning & Coordination : Public Relation Officer

ตำแหน่ง

Public Relation Officer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. To present information on the basis of the success of the organization.
2. To support Management concerns, Strengthen pride and understanding of employees within the organization.
3. To develop patterns and PR instruments.
4. To support other relevant departments for the purpose of the flexibility of PR.
5. To closely monitor numerous media channels for public comment about a company and its products.
6. To perform such other related duties that the Management / Superior may assign.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree / Communication Arts or related fields / Public Relations, Mass Communication, Marketing GAP 2.50 up.
2. Male only, Age 22-30 ปี
3. Experience 0-1 years in Public Relations, Marketing, and Advertisement.
4. Positive attitude and enthusiastic.
5. Public Relation and Communication skill.
6. Good English skills (both verbal and written), Computer literacy (MS. Office, etc.)
7. Good inter-personal, Problem-solving ability, Self motivation, Team work, Time management.

Customer Service : Inbound-Officer

ตำแหน่ง

Inbound-Officer

วันที่

06/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. แนะนำวิธีการสมัครสินเชื่อ และตรวจสอบผลการสมัครสินเชื่อ
2. แจ้งยอดที่ต้องชำระ, ยอดปิดบัญชี และชี้แจงรายละเอียดในสัญญา
3. แนะนำการดำเนินการกรณีบัตรหาย, ชำรุด, รหัสผิด
4. ชี้แจงการคำนวณค่าใช้จ่าย
5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
6. การนำเสนอ Promotion หรือ Campaign ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
7. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้วาจาสุภาพ อ่อนโยน
**เงื่อนไขเวลาทำงาน : เวลาการทำงานมี 4 กะ คือ 8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 10.00 – 19.00 หรือ 12.00 – 21.00 (หมุนเวียนสัปดาห์ละ 1 กะ)

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
2. นักศึกษาจบใหม่เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป มีประสบการณ์เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.30
3. อายุ 22 - 28 ปีบริบูรณ์
4. มีทักษะในการสื่อสารดี น้ำเสียงไพเราะชัดเจน และรักงานบริการ
5. มีความขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้ (บริษัทฯ มีค่าทำงานล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด)
**สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่

Internal Audit : IT Auditor

ตำแหน่ง

IT Auditor

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Prepare IT audit project as annual plan.
2. Execution IT audit as plan (Walkthrough, audit program, working paper, and other as required) within timeline.
3. Produce IT audit report with recommendations related risk and internal control evaluation.
4. Follow up audit finding for corrective control action as specified in audit report.
5. To learn, update and improve knowledge regarding IT Audit, new technology and new issued standards/best practices.

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or higher in Computer or related field. GPA 2.50 up.
2. Minimum of 2- 3 years of experience in the field of audit or IT.
3. Age 25-30 years.
3. Good English skills.
4. Knowledge of Operating Systems.
5. Knowledge of Database Systems (Oracle, Microsoft SQL, DB2).
5. Knowledge of Network and Network Security equipment.
7. Knowledge of accounting, financial, and related Standard of Information Systems Audit.
6. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn Square.

IT Innovation and Planning : Continuous Service Improvement - Section Head

ตำแหน่ง

Continuous Service Improvement - Section Head

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Define, design, and implement a Service Performance Management Framework to enable the consistent measurement of team and service effectiveness.
2. Create and report on performance metrics for service delivery to identify areas requiring improvement.
3. Monitor practices and processes to guide the implementation of compliance and improvement strategies improvement.
4. Utilize available information, metrics and evaluations to develop recommendations for change.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 35-40 years.
3. Experience 5-10 Years in IT service management.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Understanding ITIL process Knowledge.
6. Database configuration and administration skill.
7. Knowledge in IT Security standard and compliance policy
8. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Enterprise Innovation & Architect Manager

ตำแหน่ง

Enterprise Innovation & Architect Manager

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Translate business practices and processes into architectures to enable delivery of appropriate solutions.
2. Undertake research, horizon scanning and analysis to identify future ICT trends, and assess applicability to support business objectives.
3. Manage and Control ICT projects on time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Understanding of computer systems, applications and operating systems.
4. Experience 3-5 Years in Handling IT equipment and infrastructure, Service/System support and technical problem solving.
5. Good command in English.
6. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Innovation and Planning : Information Security & Compliance - Section Head

ตำแหน่ง

Information Security & Compliance - Section Head

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Identify and analyst ICT organizational and sector issues to ensure compliance with business, statutory and legislative obligations.
2. Lead the development of innovative ICT policy, standards and compliance systems to manage and monitor the implementation and compliance of approved policies and standards.
3. Lead ICT participation in the Enterprise Risk Management process to ensure representation of ICT considerations.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 30-40 years.
3. Experience 5-10 Years in Information Security, network and system administration.
4. Experience 3-5 Years in Project management.
5. Knowledge Project management and Implementation, Microsoft Product management and administration skill
6. Good command in English.
7. Thai nationality only.
** Working place Muang Thai - Phatra Complex Building (MRT Sutthisan)

IT Service : Cloud Administrator

ตำแหน่ง

Cloud Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Provides support of the cloud infrastructure.
2. Deploys and configures cloud infrastructure components.
3. Optimizes and balances cloud infrastructure capacity.
4. Works with the IT Security team to make sure that the cloud infrastructure aligns with IT security and compliance policies.
5. Deploys and maintains cloud automation and standard operating procedures.
6. Monitor the cloud infrastructure, system availability, performance and response time.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in Handling dynamic network equipment, system administration and Cloud administration.
4. Experience 0-1 Years in Project management.
5. AS400 (OSi5 or later) management and administration skill.
6. Network configuration and administration skill (LAN/WAN).
7. Database configuration and administration skill.
8. Thai nationality only.

IT Service : Storage Administrator

ตำแหน่ง

Storage Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Designs and provisions network storage to the ICT applications and systems as required .
2. Respond and provide technical support to storage failure, performance and capacity alerts and event notifications.
3. Execute installations and changes.
4. Maintain storage environment by implementing approved upgrades as required.
5. Monitors, escalate, and remediate storage alerts to identify potential incidents.
6. Prepare performance, utilization, and audit activities report to Section Head.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience in 3-5 Years in Handling dynamic storage equipment and system administration. And experience in 0-1 Years in Project management.
4. Project management and Implementation.
5. Microsoft Product management and administration skill (Windows server, Exchange Mail, Proxy, Sharepoint, etc.)
6. Thai nationality only.

IT Service : Database Administrator

ตำแหน่ง

Database Administrator

วันที่

05/09/2561

ความรับผิดชอบ

1. Manage the organization’s database technology and associated schemas to allow secure, efficient and effective access to the organization’s structured data.
2. Designs database structures and associated models to support the information needs of the business.
3. Plan and implement regular system upgrades to enhance service continuity and user experience.
4. Administer the database configuration, security, schema and objects, ensuring compliance against agreed standards and guidelines.

คุณสมบัติ

1. Bachelor/Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT , MIS.
2. Age 28-35 years old.
3. Experience 3-5 Years in handling database, system and security administration4 and experience 0-1 Years in Project management.
4. Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Database configuration and administration skill. (MSSQL, Oracle, DB2 )
6. Thai nationality only.

IT Service : Incident Engineer

ตำแหน่ง

Incident Engineer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Monitoring the effectiveness of incident and problem management and making recommendations for improvement.
2. Developing and maintaining the incident and problem management system.
3. Driving, developing, managing and maintaining the major incident process and associated procedures.
4. Ensuring that all IT teams follow the incident management process for every incident.

คุณสมบัติ

1. Master degree in Computer science, Computer engineer, Electrical engineer, IT, MIS.
2. Age 25-35 years.
3. Experience 3 Years in handling dynamic network and 1 Year in Project management. (Will be advantage.)
4. Relevant knowledge in Microsoft Product management and administration skill. (Windows server, Exchange Mail, Proxy, SharePoint, etc.)
5. Relevant knowledge in TCP/IP and VoIP, Database configuration and ministration skill.
6. Thai nationality only.

Legal Office : Legal Office Head

ตำแหน่ง

Legal Office Head

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. Advise the executives team on all business related significant legal risks/issues especially business contracts to prepare and adjust the business direction to comply with the law.
2.Review correctness of all legal documents before submit EO, CFO & CEO to sign such as contracts
3. Control the company registration documents including company shareholder registration documents, company intellectual properties, etc.
4. Monitor and review the new business applicable laws and regulations

คุณสมบัติ

1. Bachelor Degree or higher in Law Major
2. Age 40-45 Years old
3. Solid background and knowledge of the Finance industry and of Thai legal procedures
4. 7 years up of experiences in Legal Management and/or Legal Enforcement with 3-5 years in Middle Management roles.
5. Advanced knowledge in Thai business laws
6. English Skills (TOEIC certificate)
7. Negotiation and influencing, report writing, presentation, and communication skills
8. Thai nationality only.
**Working place at Sathorn

Legal Office : Senior Lawyer

ตำแหน่ง

Senior Lawyer

วันที่

21/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
2. ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ
3. ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
4. ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดทำและร่างคำฟ้อง คำให้การ คำร้อง และคำแถลง ในฐานะทนายโจทก์/จำเลยของบริษัท และดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุทธรณ์

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์งานด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
4. มีใบอนุญาตว่าความ
5. มีประสบการณ์ร่างและตรวจสอบสัญญา, มีความรู้ด้านกฎหมายบริษัทมหาชน
6. สามารถ พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี, สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
7. สามารถว่าความในชั้นศาลได้, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
8. สามารถทำงานในวันหยุดและเดินทางออกต่างจังหวัดได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสารทรสแควร์ BTS ช่องนนทรี
**สมัครงานได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Operation Center : Key data Officer

ตำแหน่ง

Key data Officer

วันที่

01/10/2561

ความรับผิดชอบ

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application )
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data )
3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูลเอกสารสินเชื่อ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาวิชา (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)
2. อายุ 21 - 30 ปี สัญชาติไทย
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี (ความเร็วในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 25 คำต่อนาที)
4. ขยัน อดทน และมีความละเอียดรอบครอบ
5. มีการทำงานเป็นทีมที่ดี
การว่าจ้าง : พนักงานประจำ เงินเดือน 12,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ (MRT สุทธิสาร ทางออก 3)

Operation Center : Card Approve Officer

ตำแหน่ง

Card Approve Officer

วันที่

21/11/2561

ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ
2. ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
3. ประสานงานกับทางผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนนำเสนอเพื่อร้องขอการอนุมัติ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานมีความละเอียดรอบคอบ
4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้
5. สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
**มีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานใหญ่

Personnel Management : Information Management Officer

ตำแหน่ง

Information Management Officer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ และ บันทึกข้อมูลสำหรับพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ
2. จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานและเอกสารอื่นๆ ของพนักงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาเพื่อใช้งานต่อไป
3. แจกจ่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ตามนโยบาย และเงื่อนไขของบริษัทให้กับพนักงาน
4. จัดทำแบบประเมินผลการทดลองงานพนักงานใหม่ในระยะการทดลองงาน
5. จัดทำรายงานและสนับสนุนการให้ข้อมูลต่างๆ กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำปรึกษาด้านงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานภายในองค์กร

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เพศหญิง อายุ 21-25 ปี
3. ประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 0-1 ปี
4. มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีความอดทนสูง, ตรงต่อเวลาและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
7. มีทักษะ MS.Office : Wordเบื้องต้น เช่น Excel ใช้สูตรคำนวณ เบื้องต้นได้ ทำกราฟได้ ทำตารางได้ , Power Point เบื้องต้น

Personnel Management : Human Resource Development Coordinator Officer

ตำแหน่ง

Human Resource Development Coordinator Officer

วันที่

03/12/2561

ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการจัดทำและรวบรวมเอกสารการฝึกอบรมเพื่อนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ประสานงาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดบางครั้ง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมของแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เฉลี่ยเดือนละครั้ง
4. ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย : 2.50 ขึ้นไป
2. อายุ : 22-26 ปี
3. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power point)
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
** หากมีประสบการณ์ด้านการจัดส่งเอกสารฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-646-0123 โทรสาร: 02-621-4487
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT สุทธิสาร (ช่องทางออกที่ 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร)
2. รถประจำทาง สาย 73, 136, 137, 172, 179, 185, 186, 206, 514, 517,
528, 529, ปอ.73, 73ก.

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome