บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีคำถาม
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
นักลงทุนสัมพันธ์จะติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด


ชื่อ*

นามสกุล*

สถานที่ทำงาน*

หมายเลขโทรศัพท์*

อีเมล์*

จังหวัด*

ประเทศ*

หัวข้อเรื่อง*

รายละเอียด*

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคาร รสา ทู ชั้น 8-11
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2079-0999 โทรสาร : 0-2695-0298

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
: