บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

ประวัติบริษัท

ก่อตั้งบริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด
เริ่มต้นการประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่ออผู้บริโภคด้วยการให้บริการสินเชื่อเงินผ่อน (Installment Loan Business) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด
เปิดตัวเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “EASY BUY”
ให้บริการสินเชื่อเงินสด (Personal Loan) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อเงินสดที่ไม่มีประกัน ลูกค้าสามารถนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ทำการเปิดสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดแห่งแรกที่ จังหวัด นครราชสีมา เพื่อให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคแก่ลูกค้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาทเป็น 140 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง
ให้บริการสินเชื่อเงินสดรูปแบบใหม่เป็นสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ภายใต้แนวคิด “ชีวิตจัดการได้มากขึ้น”
เปิดบริการเบิกถอนเงินสดด่วนผ่านเครือข่ายตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
เปิดให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนผ่าน บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ (Umay+ Premier) โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป
บริษัทฯ ได้รับการประกาศอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรเป็น BBB+/ Stable จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้ประกอบธุรกิจบริการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,900 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ครบหนึ่งล้านรายทั่วประเทศ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,500 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ฟิทช์ เรทติ้งส์”) ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ ที่ AA(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เป็น AA+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ ที่ AA+(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
บริษัทฯ มีการปรับโฉมเครื่องหมายการค้า ยูเมะพลัส (Umay+) ภายใต้แนวคิด “บวกความสุขให้ชีวิต”
ให้บริการกดเงินไม่ใช้บัตร โดยลูกค้าสามารถทำรายการผ่าน Umay+ Mobile Application และสแกน QR Code ที่ตู้ ATM ที่เลือกทำรายการเพื่อรับเงินสด
เสริมสร้างความคล่องตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การให้ความยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้าปัจจุบัน (e-NCB), บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement), หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ (e-NCB Yearly Letter) รวมถึงให้บริการบัตรกดเงินสดเสมือนจริง (Virtual Card) สำหรับลูกค้า
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ย้ายสำนักงานใหญ่ มาที่ ชั้น 8-11 อาคาร รสาทู ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Umay+ Mobile Application มีผู้ใช้บริการครบ 1 ล้านคน
มีการให้บริการผ่านระบบ NDID
e-Statement / e-NCB มีผู้ใช้บริการครบ 1 ล้านคน
ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome