บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED
ค้นหา | ภาษาไทย English

กรุณากรอกรายละเอียด


ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*

เงินเดือนที่คาดหวัง*

ข้อมูลส่วนตัว

หมายเลขบัตรประชาชน*

คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อ*

นามสกุล*

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*

ชื่อเล่น

วัน เดือน ปี เกิด

น้ำหนัก

ส่วนสูง

ประวัติการศึกษา

1.ระดับการศึกษา*

สาขาที่จบการศึกษา*

ชื่อสถานศึกษา*

ปีที่สำเร็จการศึกษา*

 

จาก เดือน*

จาก พ.ศ.*

ถึง เดือน*

ถึง พ.ศ.*

เกรดเฉลี่ย*

ข้อมูลติดต่อกลับ

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่*

ตรอก/ซอย

ถนน

(จังหวัด)*

(เขต/อำเภอ)*

(แขวง/ตำบล)*

รหัสไปรษณีย์*

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่*

ตรอก/ซอย

ถนน

(จังหวัด)*

(เขต/อำเภอ)*

(แขวง/ตำบล)*

รหัสไปรษณีย์*

 

โทรศัพท์มือถือ*

โทรศัพท์บ้าน

E-mail*

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานล่าสุด

1. ชื่อบริษัท*

ระยะเวลาการทำงาน*

 

จากเดือน*

จาก พ.ศ.*

ถึงเดือน*

ถึง พ.ศ.*

ตำแหน่ง*

ลักษณะงานโดยย่อ*

เงินเดือน*

เหตุผลที่ลาออก*

Upload ประวัติการทำงานได้ที่นี่

    * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB และรองรับไฟล์ PDF, DOC, DOCX

สถานที่สมัครงาน

วิธีการเดินทาง

บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) อาคาร รสา ทู ชั้น 10
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-646-0123
E-mail: jobs@easybuy.co.th

1. MRT เพชรบุรี ทางออก 2
2. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน
3. ท่าเรืออโศก เรือโดยสารคลองแสนแสบ
4. รถประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 184, 185, 206, 512, ปอ.พ.10, ปอ.พ.35

ข้อแนะนำ : Web Browser ที่เหมาะแก่การใช้งาน Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome